episode - epizod / dönem

kayda değer tek olay ya da olaylar dizisi. Hastalıklar ya da bozukluklarda, epizod, tekrarlanan tek olay için kullanılmaktadır. Örnek: apne epizodu.  

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835