organizational communication - örgütsel iletişim

bilgi ve mesajların yazılı, sözlü ya da internet üzerinden bildirilmesi süreci. Örgütler (örn., şirket, kurum) ve sosyal topluluklarda, iletişim, şu yönlerde gerçekleşebilir: 1. aşağı yönde (downward): Bilgi ve mesajlar EMİR KOMUTA ZİNCİRİ içinde ya da hiyerarşik yapıda üstlerden astlara doğru yani aşağı yönde iletilir. 2. yukarı yönde (upward): Bilgi ve mesajlar hiyerarşik yapıdaki EMİR KOMUTA ZİNCİRİ içinde astlardan üstlere doğru yani yukarı yönde iletilir. 3. dikey iletişim (vertical): Bilgi ve mesajlar hiyerarşinin farklı düzeylerindeki çalışanlar, birim ya da departmanlar arasında iletilir. 4. yatay (horizontal): Bilgi ve mesajlar hiyerarşinin aynı düzeyindeki çalışanlar, birim ya da departmanlar arasında iletilir. bakınız: iletişim , dış iletişim , elektronik iletişim , stratejik iletişim karşılaştırınız: tamamlayıcı etkileşim , tamamlayıcı olmayan etkileşim

Alan Adı:
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
  • Sosyal Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)