external communication - dış iletişim

bilgi ve mesajların örgüt ya da işletmenin dış çevresindeki bir kişi ya da kuruluşa (örn., bir başka şirket, kurum); müşteri, tedarikçi, yatırımcı, hissedar ve genelde topluma iletilme süreci. bakınız: iletişim

Alan Adı:
  • Genel

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)