chain of command - emir komuta zinciri

bürokratik yapılarda talimatların üstlerden astlara doğru aktarılması süreci. bakınız: bürokrasi , bürokrasi kuramı , mekanik tasarım , Mintzberg örgüt yapıları , komuta grubu

Alan Adı:
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)