Motor-Free Visual Perception Test-4 - Motor Fonksiyon İçermeyen Görsel Algı Testi-4

görsel algıyı motor davranış gerektirmeksizin 4-80 yaş aralığında ölçer. Yüksek psikometrik düzeye sahiptir. Bu nedenle fiziksel, bilişsel ve/veya öğrenme bozukluklarında, motor tepki sorunu olan inme ve kafa travması hastalarında sıklıkla kullanılır. Testin güncel sürümündeki alt testler şunlardır: 1. Görsel Ayırt Etme, 2. Mekansal İlişkiler, 3. Görsel Bellek, 4. Şekil-Zemin Algılama, 5. Görüntü Tamamlama. Test görselleri siyah kalem çizimlerden oluşur. Testteki görev, 45 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplamaktır. Puanlama doğru tepki sayısı olarak yapılır; alt test puanları, bu puanlardan da Toplam Puan hesaplanır. Ham puanlar standart puana dönüştürülür ya da yüzde olarak ifade edilir. Puanlar başat olmayan hemisferdeki parietal lobun işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: S (PAR sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ronald P. Colarusso ve Donald D. Hammill (Sürümler/kritik yayınlar: 1972, 1996, 2003, 2015)] karşılaştırınız: Çocuk Kategori Testi

Abbreviation/Symbol: MVPT-4
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835