Children’s Category Test - Çocuk Kategori Testi

dile dayanmayan (nonverbal) öğrenme, bellek, soyutlama, kavram oluşturma ve problem çözme becerilerini ölçer. Halstead Kategori Testi’nin 5-16 yaş aralığı için geliştirilmiş kısa formudur. İki yaş düzeyi için hazırlanmıştır: 1. 5-8 Yaş Grubu. Seksen maddelik beş alt test olarak düzenlenmiştir. Alt testler Renk Tanıma, Aynı Renkte Olan Uyarıcıların Sayısını Belirleme, Tuhaf Olanı (oddity) Bulma, Eksik Olan Rengi Bulma ve ilk dört alt testte sunulan özelliklerin derlemesinden oluşur. 2. 9-16 Yaş Grubu. Seksen üç maddelik altı alt test olarak düzenlenmiştir. Alt testler Basit Sayıları Tanıma, Uyarıcı Sayısını Belirleme, Tuhaf Olanı Bulma, Bütünü Tamamlama Oranını Hesaplama ve ilk beş alt testte sunulan özelliklerin derlemesinden oluşur. Tepkilerin ardından tepkinin doğruluğu konusunda geribildirim verilir. Puanlaması her alt testteki doğru tepki sayısı olarak yapılır; alt testlerden Toplam Puan hesaplanır. Puanlar prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ralph M. Reitan ve Deborah Wolfson (1992)] karşılaştırınız: Motor Fonksiyon İçermeyen Görsel Algı Testi-4

Abbreviation/Symbol: CCT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835