Montreal Cognitive Assessment - Montreal Bilişsel Değerlendirmesi

bilişsel yıkımı geniş kapsamlı olarak ölçer. Hafif bilişsel bozukluğu belirler, bu bozukluk ve Alzheimer tipi demansta tarama testi olarak kullanılır. İncelenen alanlar ve ilgili test/görevler şunlardır: 1. Bellek: Kelime listesini anlık ve gecikmeli olarak hatırlama görevlerini içerir. 2. Görsel-Mekansal Beceri: Saat Çizme Testi ve üç boyutlu küp kopyalama görevini içerir. 3. Yönetici İşlevler: Rakam ve harfleri (örn., 1-A, 2-B, 3-C gibi) birleştirme görevi ve sözel akıcılık görevlerini içerir. 4. Soyut Düşünme: Benzerlikler Testi’ni içerir. 5. Dikkat, Konsantrasyon ve İşleyen Bellek: Art arda çıkarma işlemi yapma, okunan harfler arasından hedef harfi belirleme, ileriye ve geriye doğru sayı sayma görevlerini içerir. 6. Dil: Görece daha az tanınan üç hayvanı (örn., aslan, gergedan, deve) resimden adlandırma, karmaşık iki cümleyi söz dizilimine dikkat ederek tekrar etme görevlerini içerir. 7. Yönelim: Zaman ve mekan yönelimine ilişkin soruları içerir. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır; test ya da görev puanları, alan puanları ve Toplam Puan hesaplanır (alınabilecek en yüksek puan: 30). Yirmi altının altındaki puanlar normal dışı olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ziad Nasreddine, Natalie A. Phillips, Valerie Bedirian, Simon Charbonneau, Victor Whitehead, Isabelle Collin, Jeffrey L. Cummings ve Howard Chertkow (2005). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Kaynak Selekler, Banu Cangöz ve Sait Uluç (2010)] bakınız: Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği, CERAD Nöropsikolojik Test Bataryası

Abbreviation/Symbol: MoCA
Kısaltma/Sembol: MOBİD
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)