Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği

Alzheimer hastalarında bilişsel, duygusal ve duyguduruma ilişkin belirtilerin şiddetini ölçer. Ölçek, demans-öncesi evrede olanların bozukluk alanlarını belirlemede de kullanılır. İki işlev alanı altında toplanan alt ölçeklerden oluşur. 1. Bilişsel Beceriler Alanı (ADAS-Cog). Öğrenme, bellek, dil ve praksiyle ilgili 11 görevden oluşur (örn., Kelime Hatırlama, Kelime Tanıma, Dil, Nesne ve Parmak Adlandırma, Komutlar, Yapısal Praksis, Fikirsel Praksis). Testteki görev, bilişsel içerikli soruları cevaplamak, yönergeleri uygulamak, uygulayıcının verdiği komutları yerine getirmektir. 2. Bilişsel Olmayan Beceriler Alanı (ADAS-Noncog). Duygu ve duygudurumla ilgili 10 görevden oluşur. Bu alt testteki bilgi sağlayıcı, testi uygulayan kişidir (klinisyen, klinik psikolog, danışman ya da araştırmacı); ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Puanlaması alt ölçeklerin doğasına göre değişir. Alt ölçek puanlarından alan puanları hesaplanır. Puanlar, özelde, her iki hemisferde mezial temporal lob, hippokampus ve prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Wilma G. Rosen, Richard C. Mohs ve Kenneth L. Davis (1984). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Hatice Mavioğlu, Muhteşem Gedizlioğlu, Sibel Akyel, Tülin Aslaner ve Erhan Eser (2004)] bakınız: CERAD Nöropsikolojik Test Bataryası, Montreal Bilişsel Değerlendirmesi

Abbreviation/Symbol: ADAS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835