CERAD Neuropsychological Test Battery - CERAD Nöropsikolojik Test Bataryası

CERAD’ın Alzheimer hastalığının etkilediği bilişsel işlevleri ölçmede birlik oluşturmak amacıyla hazırlamış olduğu kısa nöropsikolojik test bataryası. Hastalığın erken evrelerindeki bilişsel bozulmaya da duyarlıdır. Kapsamındaki testler şunlardır: 1. Kelime Akışkanlığı, 2. Boston Adlandırma Testi, 3. Kısa Durum Muayenesi (MMSE), 4. Kelime Listesi Öğrenme, 5. Kelime Listesi Hatırlama, 6. Kelime Listesini Tanıyarak Hatırlama, 7. Yapılandırıcı Praksis, 8. Gecikmeli Yapılandırıcı Praksis, 9. Saat Çizme. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır. Alt test puanları ve alt test puanlarının birleşimlerinden hesaplanan puanlar şunlardır: Bellek Gösterge Puanı (Kelime Listesi Hatırlama, Kelime Listesi Tanıyarak Hatırlama ve Yapılandırıcı Praksis kazanç puanları yüzdelerinin ortalamasıdır), Toplam Gösterge Puanı (Kelime Listesi Tanıyarak Hatırlama testinde, toplam doğru sayısından yanlış pozitiflerin sayısı çıkarılarak hesaplanır) ve CERAD-NB Gösterge Puanı (MMSE dışındaki test puanlarının toplamından hesaplanır). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: John C. Morris, Albert Heyman, Richard C. Mohs, James P. Hughes, Gerald Van Belle, Gerda Fillenbaum, E. D. Mellits ve C. Clark (1989)] bakınız: Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği, Montreal Bilişsel Değerlendirmesi

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835