CERAD - CERAD
CERAD - CERAD

Alzheimer Hastalığı için Kayıt Oluşturma Konsorsiyumu (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease)’nun İngilizce kısaltması. Olası Alzheimer hastalığı tanısı alan hastalar için klinik ve nöropsikolojik değerlendirme yöntemleri geliştirilmesi, bunların standart hale getirilmesi ve güvenirliklerinin test edilmesi için kurulan birlik.

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992