CERAD - CERAD

Alzheimer Hastalığı için Kayıt Oluşturma Konsorsiyumu (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease)’nun İngilizce ve Türkçede kullanılan kısaltması. Olası Alzheimer hastalığı tanısı alan hastalar için klinik ve nöropsikolojik değerlendirme yöntemleri geliştirilmesi, bunların standart hale getirilmesi ve güvenirliklerinin test edilmesi için kurulan birlik. bakınız: CERAD Nöropsikolojik Test Bataryası

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)