Modified Hachinski Ischemia Scale - Değiştirilmiş Hachinski İskemi Ölçeği

demansa vasküler nedenlerin, özelde iskeminin, yol açma durumunu belirler. Vasküler demansı vasküler olmayandan, Alzheimer tipi demansı multi-infarkt demanstan ayırt etmede de kullanılır. Serebrovasküler hastalık ile ilişkili risk faktörlerini, klinik işaretleri ve geçmişteki diğer koşulları inceleyen maddelerden (ani başlangıçlı demans, aşamalı kötüleşme, dalgalanan seyir, gece konfüzyonları, depresyon, somatik şikayetler, duygusal küntlük, yüksek tansiyon geçmişi, ateroskleroz, inme geçmişi, fokal nörolojik belirti ve işaret) oluşur. Bilgi sağlayıcı testi uygulayan kişidir (klinisyen, klinik psikolog, danışman ya da araştırmacı); ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Ölçeğin güncel sürümü, daha önceki sürümlerde yüksek ayırt ediciliği olan yedi maddeden oluşur. Bazı maddeler 2 (örn., ani başlangıçlı demans), bazıları 1 (örn., somatik şikayetler) olarak puanlanır. İki ya da altındaki toplam puan Alzheimer tipi demans, ikinin üstündeki puan multi-infarkt demans olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Viladimir C. Hachinski, Linnette D. Iliff, Elias Zilhka, George H. Du Boulay, Victor L. McAllister, John Marshall, Ralph W. Ross Russell ve Lindsay Symon (Sürümler/kritik yayınlar: 1975, 2011)] bakınız: Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-5, DSM Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme-5

Abbreviation/Symbol: MHIS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)