Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 - Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-5 / DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 2013’te yayımlanmış (DSM-5) ve metin revizyonu 2022 (DSM-5-TR)’de yapılmıştır. Büyük ölçüde Uluslararası Hastalık Sınıflandırması-10 (1992) model alınarak oluşturulmuştur, ancak ona göre daha ayrıntılı ve güncel değişiklikleri de içermesi bakımından ICD-11 ile de uyumludur. DSM-5 ve DSM-5-TR’de, DSM-IV-TR’deki bazı tanı gruplarının adları değiştirilmiş, yeni tanı grupları ve tanı ölçütleri eklenmiş, bazıları çıkarılmış, ÇOK-EKSENLİ SINIFLANDIRMA SİSTEMİ kaldırılmıştır. İlgili başvuru kitabında, psikiyatrik ve nörolojik bozukluklar sınıflandırılmakta, kodlanmakta, tanı ölçütleri sunulmaktadır. Her bozukluğun tanı ölçütleri, temel özellikleri, bozuklukla ilişkili klinik bilgiler ve tanıya yönelik ayırıcı değerlendirmeler verilmektedir. DSM-5 SINIFLANDIRMASI’nda 22 ana tanı kategorisi altında 363 tür/alt tür bulunmaktadır. Karakaş’ın Psikoloji Sözlüğü, bozukluklarla doğrudan ilgili olan 19 ana tanı kategorisi, 130 tür ve 82 alt türü kapsamaktadır. Söz konusu sözlükte Diğer Ruhsal Bozukluklar, İlaçların Yol Açtığı Motor Bozukluklar, İlaçların Diğer Yan Etkileri ile Klinik İlgi Odağı Olabilecek Diğer Durumlar adlı üç ana tanı kategorisi ve altlarındaki 151 tür/alt tür ele alınmamıştır. [Orijinal DSM-5 ve DSM-5-TR’yi yayımlayan: American Psychiatric Association (2013)]. DSM-5’in Türkçeye çevirisini yapan Ertuğrul Köroğlu (2014). bakınız: Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, tanı ölçütleri karşılaştırınız: Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-IV-TR

Abbreviation/Symbol: DSM-5
Kısaltma/Sembol: DSM-5
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Tedavi
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Psikiyatrik, Nöropsikiyatrik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)