Structured Clinical Interview for DSM Disorders-5 - DSM Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme-5

söz konusu görüşme, DSM (DSM-III, DSM-IV-TR, DSM-5)’de geçen tanıları güvenilir bir şekilde koymada, söz konusu tanılara ilişkin tarama yapmada ya da aynı belirtilere sahip örneklemler üzerindeki incelemelerde kullanılır. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) yayınıdır. DSM-IV-TR’deki Eksen- I bozukluklarında (zihinsel bozukluklar) SCID-I; Eksen-II bozukluklarında (kişilik bozuklukları) SCID-II kullanılır. DSM-5’te, SCID-I yerine SCID-5-CV, SCID-II yerine SCID-5-PD gelmiştir. SCID-5’in araştırmalarda kullanılan versiyonu ise SCID-5-RV’dir. Yarı-yapılandırılmış nitelikteki klinik görüşme ruh sağlığı alanında çalışanlar (örn., psikiyatr, psikolog) tarafından yapılır. Gerekli eğitimi alanlar SCID’i araştırma amacıyla kullanabilir. Aracın son sürümü (SCID-5) 10 modülden oluşur. Tanısal kategorilerden 32’si için ayrıntılı tanı ölçütleri verilir, 17 tanısal kategoride ise yalnızca araştırmacı soruları vardır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Michael B. First, Janet B. W. Williams, Robert L. Spitzer ve Miriam Gibbon (Sürümler: DSM-III-R için SCID, 1990; DSM-IV için SCID-CV, SCID-I, SCID-II, SCID-I/P, SCID-I/NP, 1996, 1997, 2002, 2010; DSM-5 için SCID-5-CV, SCID-5-PD, SCID-5-RV, 2006). SCID-I’in Türk uyarlamasını geliştiren aktaran: Aytül Özkürkçügil, Ömer Aydemir, Mustafa Yıldız, Aysen Esen Danacı ve Ertuğrul Köroğlu (1999). SCID-III-R’nin Türk uyarlamasını geliştiren aktaran: Soli Sorias, Rafet Saygılı, Hayriye Elbi, Simavi Vahip, Levent Mete ve Zeki Nifirne (1990). SCID-5-CV’nin Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran: Müge Elbir, Özge Alp Topbaş, Serkan Bayad, Tuğba Kocabaş, Osman Zülkif Topak, Şehabettin Çetin, Osman Özdel, Figen Ateşçi ve Ömer Aydemir (2019)] bakınız: Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-5

Abbreviation/Symbol: SCID-5
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)