mania - mani
mania - mani

taşkınlık, aşırı hareketlilik, aşırı konuşma, psikomotor ajitasyon ve bunların eşliğinde dikkat, düşünme ve muhakeme bozuklukları.

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik
2992