hedonism - hedonizm
hedonism - hedonizm

1. hazzın içsel bir iyilik ve insan eylemlerinin doğru amacı olduğuna ilişkin öğreti (doktrin). Etiğin temel sorularından biri, hazzın iyilikle bir tutulup tutulamayacağıdır.

2. psikolojide, haz ve acıdan kaçma ya da kaçınmanın, insan davranışının tek ya da başlıca güdüleyicisi olduğunu savunan kuram. Hedonizm psikanaliz, davranışçılık, öz-gerçekleştirim ve gereksinim doyumunu vurgulayan kuramlardaki temel ilkedir. bakınız: ayrılma-bireyleşme kuramı , birincil süreç, id, mazoşizm , psişik, psikoseksüel gelişim , sadizm

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Kişilik Psikolojisi
2954