Gorham Proverbs Test - Gorham Atasözleri Testi

soyutlama ve kavram oluşturma becerisini ölçer. Psikometride atasözlerinin kullanıldığı ilk testtir. Test şu bölümlerden oluşur: 1. Açık Uçlu Sorular: Üç paralel formdan oluşur. Her formda zorluk derecesi aşamalı olarak artan 12 atasözü vardır. Görev, atasözünün ne anlama geldiğini açıklamaktır. 2. Çoktan Seçmeli Sorular: Dört seçenekli 40 maddeden oluşur. Görev, atasözünün anlamını dört seçenek arasından bulmaktır. Puanlaması standart puanlama cetveli kullanılarak doğru tepki sayısına göre yapılır. Bölüm puanları ve bunlardan Toplam Puan hesaplanır. Test özelde başat olmayan hemisferdeki prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Donald R. Gorham (1956)] bakınız: yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)