decompensation - dekompansasyon

1. tıpta, HOMEOSTAZ’a yönelik olarak allostatik telafi ile çalışmakta olan yapı ya da sistemlerdeki işlevsel kötüleşme (deterioration). Buna yol açan koşullar arasında yorgunluk, stres, hastalık ya da yaşlılık vardır. 2. kişinin kullanmakta olduğu SAVUNMA MEKANİZMASI’nın çökmesi, bozukluk belirtilerinin giderek artması ya da şiddetlenmesi, sonuçta normal işlevselliğin ortadan kalkması.

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Genel
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Psikanaliz, Klinik Psikoloji

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835