Alexander Practical Ability Test - Alexander Pratik Yetenek Testi

Tanısal Performans Testi (Diagnostic Performance Test) olarak da bilinir. Görsel-mekansal becerilere duyarlı performans zekayı, yani pratik zekayı, 7-19 yaş aralığında ölçer. Güncel sürümdeki alt testler şunlardır: 1. Alexander Passalong Testi (Alexander, 1932). Farklı boyutlardaki dört tahta tepsi, farklı büyüklüklerde mavi ve kırmızı 13 tahta küp, giderek zorlaşan örüntü modelleri ve dokuz maddeden oluşur. 2. KOHS KÜPLERLE DESEN TESTİ. Dört farklı renkteki 16 küp ve 10 renkli örüntü modelinden oluşur. 3. Küp Yapılandırma. Üç maddesinden birinde sadece altı ve üstü kırmızı olmayan büyük bir küp ve dokuz küçük küp, diğerinde altı kırmızı olmayan dokuz küçük küp, üçüncüde renkli olmayan bir büyük küp ve üç tarafı kırmızı sekiz küçük küp vardır. Tüm alt testlerdeki görev, küpleri kullanarak modellerdeki desenleri oluşturmaktır. Puanlaması doğru tepki sayısı ve testi tamamlama süresi olarak yapılır. Zaman aşımı ve fazladan yapılan hareketler puanı düşürür. Bu üç puandan, bir formül aracılığıyla Performans Zeka Bölümü hesaplanır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: William Picken Alexander (Sürümler/kritik yayınlar: 1937, 1946, 1958)] bakınız: Knox Küp Taklit Testi-Geliştirilmiş Formu, Küplerle Üç Boyutlu Yapılandırma Testi

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835