Knox Cube Imitation Test-Revised - Knox Küp Taklit Testi-Geliştirilmiş Formu

zekayı dile dayanmaksızın ölçmek için geliştirilmiştir. Test görsel-mekansal uyarıcılar için dikkat uzamı ve kısa-süreli belleği üç yaş ve üstündekilerde ölçer. Orijinal uygulamasında, test, bir tahtaya yatay düzlemde sabitlenmiş, eşit büyüklükteki beş küp ve sabitlenmemiş bir küçük küpten oluşur. Uygulayıcı küçük küple büyüklere belli bir sırada dokunur. Test alanın görevi, küplere aynı sıra içinde dokunmaktır. Giderek zorlaşan beş ayrı dokunma dizisi vardır; yanlış dokunulan diziler beş kereye kadar tekrarlanabilir. Puanlaması, doğru tepki sayısı (sırası içinde dokunulan dizi sayısı) olarak yapılır. Malzeme ve uygulama şekli bakımından değişik versiyonları yapılmış olan test, CORSİ BLOKLARA DOKUNMA TESTİ’nin de öncüsüdür. Test parietal ve temporal lobların işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Howard Andrew Knox (1913)] bakınız: Corsi Bloklara Dokunma Testi

Abbreviation/Symbol: KCT-R
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)