Corsi Block Tapping Test - Corsi Bloklara Dokunma Testi

görsel-mekansal kısa-süreli belleği 18 ile 50 yaş ve üstündekilerde ölçer. Bilgisayarlı uygulaması da vardır. Bir tahta üzerine düzensiz olarak yerleştirilmiş dokuz ahşap bloktan oluşur. Test uygulayıcısı bloklara belirli bir sıra içinde dokunur; iki blokla başlanır, test boyunca dokunulan blok sayı birerli artırılır. Testteki uygulamalar şunlardır: 1. İleri Yönde Hatırlama. Test uygulayıcısının dokunmayı bitirmesinin ardından, kişi, bloklara aynı sıra içinde dokunur. 2. Geri Yönde Hatırlama. Test uygulayıcısının dokunmayı bitirmesinin ardından, kişi, bloklara geriye doğru dokunur. Puanlaması doğru tepki sayısı (her iki uygulama için sırası içinde doğru olarak dokunulan blok sayısı) olarak yapılır. İleri yönde hatırlama için dokunulan blok sayısı, kişinin görsel-mekansal bellek uzamı olarak değerlendirilir. Geriye doğru hatırlama için dokunulan blok sayısı, kişinin işleyen bellek kapasitesi olarak değerlendirilir. Puanlar başat olmayan hemisferdeki hippokampus ve prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Philip M. Corsi (1972)] bakınız: Knox Küp Taklit Testi-Geliştirilmiş Formu

Abbreviation/Symbol: CBTT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)