Kohs Block Design Test - Kohs Küplerle Desen Testi

sözel olmayan zekayı bu bağlamda, görsel-mekansal algılama (k faktörü), görsel-motor koordinasyon ve derinlik algısını 3-19 yaş aralığında ölçer. Wechsler Zeka Ölçek’lerindeki Küplerle Desen alt testinin bir öncüsüdür. Test dört farklı renkten oluşan 16 küp ve renkli örüntülerin bulunduğu 17 karttan oluşur. Testteki görev, kartlardaki örüntüleri küplerle oluşturmaktır. Puanlaması doğru tepki sayısı, toplam tepki sayısı ve tamamlama süresi olarak yapılır. Puan başat olmayan hemisferdeki parietal lobun işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Samuel C. Kohs (1920)] bakınız: Küplerle Üç Boyutlu Yapılandırma Testi

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835