Weber-Fechner law - Weber-Fechner yasası

öznel deneyimleri fiziksel uyarıcı değişiklikleri ile ilişkilendiren matematik formülü. Yasaya göre deneyim (duyum), uyarıcı şiddetinin logaritmasının bir sabitle çarpımına eşittir. Weber yasası temel alınarak Fechner tarafından geliştirilmiştir. [Geliştiren/aktaran: Alman felsefeci, fizikçi ve deneysel psikoloğu Gustav Theodor Fechner (1801-1887) ve  Alman siyaset bilimcisi ve sosyoloğu E. H. Weber (1795–1878)] bakınız: Stevens güç yasası

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835