Wada Test - Wada Testi

dil lateralizasyonunu belirlemede kullanılır. Söz konusu teknik internal karotid arterden sodyum amobarbital uygulanmasını ve aynı yandaki serebral hemisferin geriye dönüşlü (reversible) deprese edilmesini içerir. Konuşmanın ortadan kalkması (yani dilin arrest olması) durumunda, dil alanının, deprese edilen yanda; dilin etkilenmemesi durumunda ise, dil alanının, deprese edilmeyen yanda temsil edildiği sonucuna varılır. İleri görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesinden önceki dönemlerde, beyin ameliyatı öncesinde ya da tanı amacıyla yaygın olarak kullanılmıştır. [Tekniği geliştiren/aktaran: Juhn Wada ve Theodore Rasmussen (1960)] karşılaştırınız: Harris Lateral Başatlık Testleri-III

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)