Harris Tests of Lateral Dominance-III - Harris Lateral Başatlık Testleri-III

el, göz ve ayak başatlığının belirlenmesini sağlar. Sağ-sol ayırt etme bozukluğunu belirlemede de kullanılır. Bataryanın güncel sürümündeki görevler şunlardır: 1. El Başatlığını Ortaya Koyan Görevler: a. Sağ-Sol Bilgisi, b. Tercih Edilen El, c. Eşzamanlı Yazma, d. El Yazısıyla Yazma, e. Elle Bir Zemine Vurma, f. Kart Dağıtma, g. Dinamometre Testi (İsteğe Bağlı). 2. Göz Başatlığını Ortaya Koyan Görevler: a. Tek Gözle Bakma, b. İki Gözle Bakma, c. Stereoskopik Testler (İsteğe Bağlı). 3. Ayak Başatlığını Ortaya Koyan Görev: a. Tekme Atma. El, göz ve ayak için ayrı ayrı yapılan puanlama 0-5 olarak derecelendirilen yanallık derecesi üzerinden yapılır. (Yanallığı ölçen diğer testler: Annett Ölçeği, Edinburgh El Tercihi Envanteri ve Halstead-Reitan Nöropsikoloji Bataryasındaki Reitan-Klove Lateral Başatlık Muayenesi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Albert Josiah Harris (Sürümler/kritik yayınlar: 1947, 1955, 1958). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Sirel Karakaş, Gülsen Erden, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe (2017)] karşılaştırınız: Wada Testi

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835