Visual Form Discrimination Test - Görsel Şekil Ayırt Etme Testi

görsel tarama, sürdürülen dikkat (vijilans) ve karmaşık şekil ayırt etmeyi 19-74 yaş aralığında ölçer. Beyin hasarlı hastalarda, ayrıca tarama çalışmalarında kullanılır. Çoktan seçmeli tipteki 16 madde giderek zorlaşır. Kök soruda üç geometrik şekilden oluşan bir görsel örüntü vardır; şekillerden ilk ikisi temel öğe, üçüncüsü yan ögedir. Seçenek sayısı dörttür. Testteki görev, söz konusu örüntünün bulunduğu seçeneği tanımaktır. Puanlaması tepki doğruluğu olarak yapılır. Cevap doğru olan seçenektekini içeriyorsa, 2 puan; yan ögenin döndürülmüş olduğu seçeneği içeriyorsa, 1 puan; temel ögelerin döndürüldüğü ya da bozulduğu seçenekleri içeriyorsa, 0 puan verilir. Puan posterior parietal, oksipito-temporal ve prefrontal korteksi kapsayan frontoparietal sinirağının işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (PAR sistemi).  [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Arthur Lester Benton, Abigail Benton Sivan, Kerry deS. Hamsher, Nils R. Varney ve Otfried Spreen (1994)]

Abbreviation/Symbol: VFDT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835