substance abuse - madde kötüye kullanımı

1. duygudurum ya da davranışları etkileyen maddeleri (PSİKOAKTİF MADDELER) aşırı kullanma ya da bu yönde geliştirilmiş olan alışkanlık. 2. tıbbi gerekçelere dayanmayan İLAÇ kullanımı.

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)