substance abuse - madde kötüye kullanımı
substance abuse - madde kötüye kullanımı

1. duygudurum ya da davranışları etkileyen maddeleri (PSİKOAKTİF MADDELER) aşırı kullanma ya da bu yönde geliştirilmiş olan alışkanlık.

2. tıbbi gerekçelere dayanmayan ilaç kullanımı. karşılaştırınız: ilaç

Alan Adı: Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik
2688