Sternberg paradigm - Sternberg paradigması

kısa-süreli belleği taramayı ve tanıma becerisini ölçer. Bu paradigma, özelde, bilgi işlemlemedeki ARDIŞIK İŞLEMLEME’yi ve bilgi işlemleme evrelerinin toplamsallığını incelemede kullanılır. Testin bölümleri (ölçülen bilişsel işlevler) şunlardır: 1. sayı ya da kelimelerden oluşan listeyi (bellek seti) öğrenmek (ezberleme), 2. gösterilmekte olan kelime ya da sayının bellek setinde olup olmadığın söylemek (tanıyarak hatırlama). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Saul Sternberg (1966)]

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835