sequential processing - ardışık işlemleme

insan zihninin çalışma biçimini açıklayan BİLGİ İŞLEMLEME modeli. Ardışık işlemleme modeline göre uyarıcılar önce duyumsanır, sonra algılanır, daha sonra da bilişsel (örn., öğrenme, belleme) ve ileri bilişsel işlemlere (örn., planlama, irdeleme) tabi tutulur. Yani işlemler bir dizi içinde sırayla ve ardışık olarak yapılır, bir sonraki işleme, önceki tamamlandıktan sonra geçilir. Seri işlemleme ya da dizisel işlemleme olarak da adlandırılabilmektedir. karşılaştırınız: eşzamanlı işlemleme, paralel işlemleme

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)