parallel processing - paralel işlemleme
parallel processing - paralel işlemleme

iki ya da daha fazla işlemin bağımsız işlemciler tarafından aynı zamanda yani eşzamanlı olarak gerçekleştirildiği BİLGİ İŞLEMLEME türü. Zihnin paralel işlemleme yetisi, insanların farklı bilişsel işlevleri aynı anda gerçekleştirebilmesini sağlar. bakınız: eşzamanlı işlemleme, paralel dağıtık işlemleme karşılaştırınız: ardışık işlemleme

Abbreviation/Symbol: PP
Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2992