somatoform disorder - somatoform bozukluk

DSM-5’teki adı Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar’dır. Bu gruptaki bozukluklarda tıpsal bir duruma işaret edebilecek yoğun fiziksel şikayetler vardır. Kişi kendini gerçekten hasta hisseder, hasta olduğunu düşünür. Ancak bu şikayetler için temelde yatan bir organik bozukluk kanıtı yoktur. Aksine, şikayetin psikolojik olduğuna işaret eden pozitif kanıtlar vardır. Ancak, kişi, şikayetleri amaçlı olarak uydurmamakta (örn. TEMARUZ), hastaymış gibi yapmamaktadır. Bozukluğun somatoform sayılması için belirgin bir duygusal sıkıntı yaratması, sosyal ve mesleki işlevselliği bozması gerekir. Somatoform bozukluk türleri: a. somatizasyon bozukluğu (somatization disorder): Yaygın ağrı, mide-bağırsak sistemi, sinir sistemi, cinsel sistem ile ilgili şikayetler, b. konversiyon reaksiyonu (conversion reaction):Körlük, sağırlık, güçsüzlük, denge bozukluğu şikayetleri, c. hipokondriyaz (hypochondriasis): Ufak şikayetleri büyük bir hastalık olarak yorumlama, hastalık korkusu yaşama, d. dismorfik bozukluk (dysmorphic disorder): Kişinin dış görünüşü konusunda yüksek kaygı duyması, bu konuda takıntılı olması. bakınız: DSM-IV-TR , DSM-5 , somatizasyon karşılaştırınız: psikosomatik bozukluk

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)