somatization - somatizasyon / bedenselleştirme
somatization - somatizasyon / bedenselleştirme

psikolojik sıkıntıların ve bilinçdışı çatışmaların bedensel belirtiler yoluyla ifade edilmesi. bakınız: somatoform bozukluk karşılaştırınız: psikosomatik bozukluk

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik
2942