sensory memory - duyusal bellek / duyusal kayıt deposu / duyusal hafıza
sensory memory - duyusal bellek / duyusal kayıt...

tüm duyumlardan gelen duyusal bilgilerin 100 milisaniye ile 2 saniye aralığında depolandığı, dikkat-öncesi, bilinç-öncesi ve anlamlandırma-öncesi bellek türü. Görsel uyarıcılarla ilgili duyusal belleğe İKONİK BELLEK, işitsel uyarıcılarla ilgili olana EKOİK BELLEK denir. Duyusal kayıt deposunda bilgilerin fiziksel özelliklerinin analizi tamamlanır; UZUN-SÜRELİ BELLEK ile etkileşim sonucunda bilgiler algılanır. Depodaki bilgilerden etkin veya edilgen dikkat yoluyla seçilenler KISA-SÜRELİ BELLEK’e aktarılır.

2525