seizure - nöbet
seizure - nöbet

kortikal nöron deşarjlarının EEG’de yol açtığı, genliği normalin çok üstünde hipersenkronize aktivite. İki genel nöbet kategorisi: Her iki serebral hemisferi aynı anda etkileyen jeneralize nöbetler, nöbetin tek hemisfere sınırlı olduğu kısmi nöbetler. Nöbetlerin en yaygın nedenleri arasında epilepsi, inme (stroke), hipoglisemi gibi beyinsel bozukluklar bulunur. Türleri: a. absans nöbeti (absence seizure) absans atağının belirtileri yapılmakta olan hareketin ya da işin durması, boş bakıştır. Nöbet, hasta nöbet geçirdiğinin farkına varmadan ve postiktal KONFÜZYON olmaksızın çabucak sona erer. Otomatizma, klonik uzuv hareketleri ve göz kırpma görülebilir. Absans nöbeti genellikle bilişsel bozukluğa yol açmaz. Önceleri “petit mal nöbet” olarak adlandırılmaktaydı. b. basit parsiyel nöbet (simple partial seizure) fokal motor veya fokal duyusal nöbetlerdeki gibi, bilincin yerinde olduğu kısmi nöbet. c. febril nöbet (febrile seizure) beden ısısında ani artıştan kaynaklanan jeneralize nöbet. d. jeneralize nöbet (generalized seizure) her iki hemisfere de yayılan jeneralize nöbet. e. jeneralize tonik-klonik nöbet (generalized tonic-clonic seizure) ani bilinç kaybı ve jeneralize, tonik kas kasılmalarının yaşandığı nöbet. Sonrasında, sıklığı giderek azalan fakat şiddeti artan ani klonik hareketler gerçekleşir. Postiktal letarji ve KONFÜZYON vardır. Bu nöbet önceleri “grand mal” veya major motor nöbet olarak adlandırılmaktaydı. f. kompleks parsiyel nöbet (complex partial seizure) bilinçlilik durumunda iken tepkilerde bozukluk ile karakterize kısmi nöbet. Kompleks parsiyel nöbetlerde en yaygın odak medial temporal lob, ikinci en yaygın odak ise frontal lobdur. g. miyoklonik nöbetler (myoclonic seizures) ani miyoklonik hareketlerle karakterize (örn., ani, kısa, tek veya çoklu kasılmalar) jeneralize nöbet. h. unsinat nöbet (uncinate seizure) unkusta gerçekleşen, tat veya kötü kokulara ilişkin varsanıları (hallucination) içeren nöbet. bakınız: epilepsi

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik
2954