relative threshold - fark eşiği

iki uyarıcı arasında, tekrarların %50'sinde ayırt edilebilen en küçük fark. bakınız: ancak-fark edilebilen-fark, Weber-Fechner yasası karşılaştırınız: mutlak eşik

Abbreviation/Symbol: RTH
Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)