Penn Inventory for Post-Traumatic Stress Disorder - Penn Travma-Sonrası Stres Bozukluğu Envanteri

travma-sonrası stres bozukluğunu genelde DSM-IV-TR’deki belirtiler doğrultusunda ölçer. Asker, gazi ve şiddet gören kadınlarda kullanılır. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler son bir haftadaki duygularını değerlendiren kişi tarafından öz-bildirimle alınır. Ölçek 26 maddeden oluşur. Puanlaması 0-3 olarak derecelendirilen stres düzeyi (sıklık ya da şiddet) üzerinden yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 78). Puanın 35 ve üstünde olması, “PTSD var” olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Melvyn Hammarberg (1992)] bakınız: Galveston Yönelim ve Amnezi Testi

Abbreviation/Symbol: PTSD
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835