Galveston Orientation and Amnesia Test - Galveston Yönelim ve Amnezi Testi

zaman ve mekan yönlenimi ile travma öncesi ve sonrasına ilişkin belleği 13 yaş ve üstündekilerde ölçer. Travma-sonrası amnezi için geliştirilen ilk araçtır. Travmatik beyin hasarı ve kapalı kafa travmasının (closed-head injury: CHI) subakut döneminde kullanılır. Kısa ve basit olması nedeniyle yatak başı değerlendirmede kullanılır, testi sağlık çalışanları da uygulayabilir. Testin güncel sürümü 10 sorudan oluşur. Puanlaması doğru sayısı olarak yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 100). Art arda 2 gün 75 ve üstündeki puan, travma-sonrası amnezinin sona erdiği (normal), 66-75 arasındaki puan sınır durum, 66’nın altında puan travma-sonrası amnezinin devam ettiği yolunda değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Harvey S. Levin, Vincent M. O’Donnell ve Robert G. Grossman (1979)] bakınız: Penn Travma-Sonrası Stres Bozukluğu Envanteri

Abbreviation/Symbol: GOAT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)