paralysis - paralizi / felç / inme

hastalık, zehirlenme, hasar gibi nedenlerle, beden bölümlerinin bir kısmını veya büyük bölümünü hareket ettirebilme yeteneğinin kaybolması.  bakınız: pleji karşılaştırınız: parezi

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)