organizational psychology - örgüt psikolojisi

iş ve iş yerindeki örgütsel yapıya, bu yapıyla çalışan arasındaki ilişkilere odaklanan uygulamalı psikoloji dalı. İnsan ve örgütlerin hangi yöntem ve tekniklerle daha etkili hale getirilebileceğini inceler; çalışan ve çalışma ortamı arasında sağlıklı, verimli, üretken ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin kurulması yollarını arar; işbirliği ve takım çalışmasına imkan verecek yapılar tasarlar. Konuları arasında işe uygun çalışan seçme; işbirliği ve takım çalışmasına imkan verecek yapılar tasarlama; söz konusu süreçlerdeki etkileşim de bulunur. bakınız: endüstri ve örgüt psikolojisi karşılaştırınız: iş psikolojisi

Alan Adı:
  • Bilim Dalı

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)