organizational psychology - örgüt psikolojisi

 iş ve iş yerindeki örgütsel yapıya, bu yapıyla çalışan arasındaki ilişkilere odaklanan uygulamalı psikoloji dalı. Konuları arasında insan ve örgütlerin hangi yöntem ve tekniklerle daha etkili hale getirilebileceğini inceleme; çalışan ve çalışma ortamı arasında sağlıklı, verimli, üretken ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin kurulması yollarını ortaya koyma; işbirliği ve takım çalışmasına imkan verecek yapılar tasarlama; belli işlere en uygun insanları seçme; işbirliği ve takım çalışmasına imkan verecek yapılar tasarlama; söz konusu süreçlerdeki etkileşimleri inceleme vardır. bakınız: endüstri ve örgüt psikolojisi karşılaştırınız: iş psikolojisi

Alan Adı:
  • Bilim Dalı

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)