operational definition - işevuruk tanım / operasyonel tanım
operational definition - işevuruk tanım /...

bir kavramın (örn., zeka), o kavramın elde edilmesinde kullanılan işlemler yoluyla (örn., zeka testinin uygulanması) tanımlanması. İşevuruk tanımlar:

1. kavramları gözlenebilir ve ölçülebilir hale getirir.

2. kavram kargaşasını ortadan kaldırır.

3. pozitif bilimin iletilebilirlik amacına katkıda bulunur.

Alan Adı:
  • Yöntembilim
2992