operational definition - işevuruk tanım

bir kavramın (örn., zeka), o kavramın elde edilmesinde kullanılan işlemler yoluyla (örn., zeka testinin uygulanması) tanımlanması. İşevuruk tanımlar:

1. kavramları gözlenebilir ve ölçülebilir hale getirir.

2. kavram kargaşasını ortadan kaldırır.

3. pozitif bilimin iletilebilirlik amacına katkıda bulunur.

Alan Adı:
  • Yöntembilim

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)