neglect - ihmal

bakmakla yükümlü olan kişinin, bebek ya da çocuğun gereksinimlerini karşılamaması veya bunları dikkate almaması durumu. İhmal duygularla (örn., reddetme, umursamazlık) ve hizmetle (örn., eğitim, sağlık, güvenli yaşam) ilgili olabileceği gibi somut ve fiziksel (örn., beslenme, giyim kuşam, barınma) alanlarda da olabilir. İhmal terimi, psikolojinin pek çok farklı alanında ve değişik anlamlarda geçer. bakınız: aleksi, ayrıl-ses çıkar-sadakat-ihmal modeli, görsel ihmal, ihmal sendromu, kontralateral ihmal, tek-yanlı ihmal karşılaştırınız: istismar

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)