just-noticeable-difference - ancak-fark edilebilen-fark / fark limeni

tekrarların %50’sinde fark edilebilemesi için, bir uyarıcının sahip olması geren en küçük şiddet ya da iki uyarıcı arasında buluması gereken en küçük far. Psikofiziğin temel ölçütü ve ölçme birimidir. Fark limeni ya da ancak-ayırt edilebilen-fark olarak da adlandırılmaktadır. bakınız: psikofizik teknikler, mutlak eşik , fark eşiği

Abbreviation/Symbol: JND
Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)