information processing - bilgi işlemleme
information processing - bilgi işlemleme

bilgilerin oluşumunu açıklayan model. Bilgi, bilişsel süreçler bağlamında oluşur. Süreçlerden bazıları duyumsama, algılama, dikkat, öğrenme, belleme, irdeleme, kavramlaştırma, davranışa karar verme ve davranışı icra etmedir. Bilgiler ardışık olarak AŞAĞIDAN YUKARIYA ve/veya YUKARIDAN AŞAĞIYA doğru işlemlenir. Ancak bilgi işlemleme sadece ardışık biçimde oluşmaz. Bilgi oluşumunda, eşzamanlı olarak faaliyette bulunan PARALEL İŞLEMLEME hatları da işlevde bulunur. bakınız: bilgi işlemleme evreleri

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2952