incidence - insidans / sıklık

bir özelliği (hastalık, bozukluk, belirti, hasar) belirli bir nüfusta (toplumda) gösteren yeni vakaların, belirli bir süre içindeki toplam sayısı. karşılaştırınız: prevalens

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Genel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)