immature defense mechanisms - olgunlaşmamış savunma mekanizmaları / immatür savunma mekanizmaları
immature defense mechanisms - olgunlaşmamış savunma...

duygusal farkındalığın bastırılmasını içeren, psikopatoloji belirtisi de olabilen 12  savunma biçimi: değersizleştirme (devaluation), ayrışım, otistik hayal, pasif-agresif yaklaşım, duygulanım yalıtımı (isolation of affect), dışa vurma, yadsıma, yansıtma, mantığa bürüme, somatizasyon, yer değiştirme, dissosiyasyon. bakınız: savunma mekanizması karşılaştırınız: ilkel savunma mekanizmaları

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi
2954