hypnosis - hipnoz
hypnosis - hipnoz

bir bilinç hali. Hipnozu yapan kişi katılımcının duyum, algı, biliş, duygu ya da motor davranışlarını telkin (suggestion) yoluyla kontrol eder. Hipnoz durumunda, kişi; telkin edilen süreç, eylem ya da hisse, normal uyanıklıktakinden daha açıktır. Ancak bu açık oluş halinin derecesi kişiden kişiye değişir. Telkin edilebilirlik derecesi olarak ölçülebilir. Psikolojik tedavi amacıyla kullanılabilir.

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Klinik Psikoloji
2942