Glasgow Outcome Scale-Extended - Glasgow Sonuç Ölçeği-Genişletilmiş Formu

beyin hasarını izleyen altı ay içindeki iyileşme düzeyinin ve işlevselliğin standart ölçümüdür. Bilgi sağlayıcı testi uygulayan kişidir (sağlık görevlisi, klinik psikolog ya da danışman); ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Ölçeğin güncel sürümündeki iyileşme ve işlevsellik düzeyleri şunlardır: 1. Ölüm, 2. Bitkisel yaşam: Minimal düzeyde tepkililik, 3-4. Şiddetli Yetersizlik (yüksek ve düşük düzeylerde): Bilinçli ancak engelli. Günlük yaşamı sürdürmek için desteğe muhtaç, 5-6: Orta Düzeyde Yetersizlik (yüksek ve düşük düzeylerde): Günlük yaşamı sürdürür, özel destek araçları yardımıyla iş görebilir, 7. İyileşmiş (düşük düzeyde): Çok hafif nörolojik ya da psikolojik yetersizlik, 8. İyileşmiş (yüksek düzeyde): Tam iyileşme. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Bryan J. Jennett ve Michael Bond (Sürümler/kritik yayınlar: 1975, 1981)] bakınız: Glasgow Koma Skalası

Abbreviation/Symbol: GOSE
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)