Glasgow Coma Scale - Glasgow Koma Skalası

bilinç düzeyini, hastanın yapabildiği tepkiler temelinde ölçer. Kafa travması olanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir ancak günümüzde, araç, acil servis ve yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli tarafından tüm akut tıpsal durumlarda ve travma türlerinde kullanılmaktadır. Bilgi sağlayıcı testi uygulayan sağlık görevlisidir; ölçümler onun gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Ölçülen tepkiler şunlardır: 1. Göz Tepkisi, 2. Sözel Tepki, 3. Motor Tepki. Puanlamada göz tepkileri 1-4, sözel tepkiler 1-5 ve motor tepkiler 1-6 olarak derecelendirilir. Boyutlar için elde edilen puanlardan Toplam Puan hesaplanır. Puanın 3-8 aralığında olması ağır nörolojik hasar (örn., derin koma veya ölümde olduğu gibi), 9-12 aralığında olması orta dereceli nörolojik hasar, 13-15 aralığında olması hafif dereceli nörolojik hasar olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Graham Teasdale ve Bryan J. Jennett (1974). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Dilek Necioğlu Örken (2006)] bakınız: Glasgow Sonuç Ölçeği-Genişletilmiş Formu

Abbreviation/Symbol: GCS
Kısaltma/Sembol: GKS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)