gestalt school - gestalt ekolü

deneyimlerin dinamik bir biçimde örüntü ve yapıları düzenlendiğini öne süren psikoloji ekolü. Bu ekol, deneyimi statik ve atomistik duyumlara analiz etmesi bakımından YAPISALCILIK’a, uyarıcı ve davranış arasındaki zihni göz ardı etmesi ve tepkileri, uyarıcının bir işlevi olarak ele alması bakımından DAVRANIŞÇILIK’a tepki olarak doğmuştur. Gestalt ekolüne göre bütünsel deneyimler parçalardan dinamik olarak türer; bütünde, parçalarda bulunmayan özellikler vardır. Gestalt yasaları önce algı alanına uygulanmış, günümüzde de geçerliğini koruyan algısal organizasyon yasaları oluşturulmuştur. Aynı yasalar, daha sonra, öğrenme, sezgi, bellek, sosyal psikoloji ve sanat alanlarına da uygulanmıştır. Örnekler: KAPATMA, PRAGNANZ, YAKINLIK. karşılaştırınız: psikoanalitik ekol , işlevselcilik , yapısalcılık , davranışçılık

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)