episodic memory - anısal bellek

belirli bir zaman ve belirli bir mekanda deneyimlenmiş olan, kişiye özel bellek. Bir AÇIK BELLEK türüdür. Yaşlanmayla birlikte zayıflayabilir. bakınız: bildirimsel bellek karşılaştırınız: anlamsal bellek

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)