episodic memory - anısal bellek / episodik bellek
episodic memory - anısal bellek / episodik bellek

belirli bir zaman ve belirli bir mekanda deneyimlenmiş olan, kişiye özel bellek. Bir AÇIK BELLEK türüdür. Yaşlanmayla birlikte zayıflayabilir. bakınız: bildirimsel bellek karşılaştırınız: anlamsal bellek

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2952