epilepsy - epilepsi

beyin hücrelerinin elektriksel deşarjlarında senkronize, büyük genlikli dalgalar ve tekrarlanan, nispeten sürekli nöbet ile karakterize nörolojik bozukluk. Nöbetlerin türü, anormal elektriksel deşarjın niteliğine ve etkilenen beyin bölgesine göre değişir. Ancak hepsindeki ortak özellik anormal elektroensefalografik aktivitedir. Diğer klinik belirtiler arasında konvülsiyon, duyusal ve/veya bilişsel bozukluk ya da farklılık, bilinç kaybı bulunmaktadır. Epilepsinin nedenleri arasında merkezi sinir sisteminin viral, fungal ya da paraziter enfeksiyonu, metabolik bozukluklar, toksik madde sindirimi, beyin lezyonu, tümör, kalıtsal bozukluklar ve serebral travma bulunmaktadır. Epilepsi türleri için bakınız NÖBET.

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)